Kalendarz

+ Krystyna Ługowska w 6 rocz. śm., Bronisław Ługowski, Kazimierz Kowalik i za dziadków;


3 grudnia 2021

Zobacz cały kalendarz